Käyttöehdot

Käyttöehdot
Viimeksi päivitetty: 28 lokakuuta, 2018

Sopimuksen osapuolet
Nämä Käyttöehdot määrittelevät sinun, yksityisen käyttäjän, käyttöoikeutta sovelluksiin, verkkosivustoihin, sisältöön, tuotteisiin ja palveluihin, jotka tarjoaa Fixiit Oy, joka toimii Suomessa osoitteessa Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki.

LUE NÄMÄ EHDOT TARKKAAN ENNEN KUIN KÄYTÄT PALVELUITA.

Palveluiden käyttö osoittaa, että hyväksyt nämä Käyttöehdot, jolloin sinun ja Fixiitin välille syntyy sopimussuhde. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, et voi käyttää Palveluja. Nämä Ehdot korvaavat kokonaan mahdolliset aiemmat sopimukset tai järjestelyt. Fixiit voi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä purkaa nämä Ehdot tai sulkea minkä tahansa Palvelun tai estää Palvelun käytön kokonaan tai osittain. Fixiit voi ajoittain muuttaa Palveluihin liittyviä Ehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun Fixiit julkaisee muutetut Ehdot tässä tai muutetut tai lisätyt säännöt niihin liittyvässä Palvelussa. Palvelujen käytön jatkaminen julkaisun jälkeen osoittaa, että olet hyväksynyt muutetut Ehdot sellaisenaan. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja osana Palveluitamme Fixiitin Tietosuojamenettelyn mukaisesti. Fixiit voi luovuttaa tarvittavia tietoja (myös yhteystietoja) riidan selvittelijälle tai vakuutusyhtiölle, jos on tehty valitus tai syntynyt riitatilanne, kuten onnettomuus, jonka osapuolina ovat asiakas ja kolmannen osapuolen palveluntarjoaja ja tietoja tarvitaan valituksen tai riidan ratkaisemiseksi

Lisenssi.
Hyväksyessäsi nämä Ehdot, Fixiit myöntää sinulle rajoitetun lisenssin, joka ei sulje pois muita sopimuksia, jota ei voi siirtää tai edelleen luovuttaa ja joka voidaan peruuttaa, seuraaviin: (i) käyttöoikeus Palveluihin kuuluviin Sovelluksiin omalla laitteellasi yksinomaan Palvelujen käyttöä varten ja (ii) käyttöoikeus Palveluiden kautta toimitettavaan sisältöön, tietoon ja muihin materiaaleihin, kummassakin tapauksessa vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen luovuteta, kuuluvat Fixiitille.

Osallistumisrajoitukset.
Et saa (i) poistaa mitään tekijänoikeus-, tuotemerkki- tai muita oikeudellisia merkintöjä Palveluiden mistään osasta; (ii) luoda uudelleen, muokata, luoda johdannaisia, jakaa, lisensoida, liisata, myydä, jälleenmyydä, siirtää, esittää julkisesti, lähettää, suoratoistaa tai muuten hyväksikäyttää Palveluja muuten kuin Fixiitin erikseen sallimilla tavoilla; (iii) purkaa tai selvittää Palvelujen toimintaa muuten kuin soveltuvan lain sallimilla tavoilla; (iv) linkittää, peilata tai sisällyttää mitään Palvelujen osaa; (v) aiheuttaa tai käynnistää mitään ohjelmia tai komentosarjoja, joilla Palvelujen mitä tahansa osaa pyritään tutkimaan, indeksoimaan, tarkkailemaan tai muuten keräämään niiden sisältämiä tietoja tai kohtuuttomasti kuormittamaan tai häiritsemään Palveluiden toimintaa; tai pyrkiä saamaan luvattomasti käyttöoikeuden tai vahingoittamaan mitä tahansa Palveluiden osaa tai niihin liittyvää järjestelmää tai verkkoa.

Kolmannen osapuolen palvelut ja sisältö.
Palveluja voidaan tarjota tai käyttää sellaisten kolmannen osapuolen palvelujen tai sisällön (kuten mainonnan) kanssa, joihin Fixiit ei voi vaikuttaa. Näillä kolmannen osapuolen palveluilla ja sisällöllä voi olla eri käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä. Fixiit ei tue näitä kolmannen osapuolen palveluja ja sisältöä, eikä Fixiit ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen tuotteesta tai palvelusta. Kolmannen osapuolen edunsaajat eivät ole tämän sopimuksen osapuolia, eivätkä ne ole vastuussa Palvelujen tarjonnasta tai tukemisesta millään tavoin. Palvelujen käyttöä näillä laitteilla koskevat soveltuvat kolmannen osapuolen edunsaajan käyttöehdot.

Omistajuus.
Palvelut ja kaikki niiden oikeudet ovat Fixiitin. Nämä Käyttöehdot tai Palvelujen käyttö eivät siirrä tai anna sinulle oikeuksia (i) Palveluissa tai niihin liittyen, lukuun ottamatta edellä myönnettyä rajoitettua lisenssiä; tai (ii) käyttää tai sisällyttää viittauksena millään tavalla Fixiitin, logoja, tuote- ja palvelunimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai muita omistusviittauksia.

Palvelujen käyttö

Käyttäjätilit.
Jotta valtaosaa Palveluista voi käyttää, sinun tulee rekisteröidä ja ylläpitää aktiivista henkilökohtaista Palvelun käyttäjätiliä (”Tili”). Tilin rekisteröinti vaatii tiettyjen henkilötietojen luovuttamisen Fixiitille. Tarvittavia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, matkapuhelinnumero ja ikä. Suostut ylläpitämään oikeita, täydellisiä ja ajankohtaisia tietoja Tililläsi. Jos Tilisi tiedot eivät ole oikeita, täydellisiä tai ajankohtaisia, et voi välttämättä käyttää Palveluja tai Fixiit purkaa tämän kanssasi tehtävän Sopimuksen. Olet vastuussa kaikesta Tililläsi tehdystä toiminnasta, ja suostut ylläpitämään Tilisi käyttäjänimen ja salasanan turvallisuutta. Ellei Fixiit erikseen kirjallisesti anna muuhun lupaa, sinulla voi olla vain yksi Tili.

Käyttäjän edellytykset ja käyttötapa.
Et voi luovuttaa tai muuten siirtää Tiliäsi toiselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Suostut noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja käyttäessäsi Palveluita, ja suostut käyttämään Palveluita vain lain sallimiin tarkoituksiin. Et aiheuta Palvelujen käytöllä häiriötä, ärsytystä, hankaluuksia tai omaisuusvahinkoja Kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle tai muille osapuolille. Joissakin tilanteissa sinulta saatetaan vaatia henkilöllisyystodistus käyttääksesi Palveluita, ja hyväksyt, että Palvelujen käyttö voidaan estää, jos et todista henkilöllisyyttäsi.

Tekstiviestit.
Luomalla Tilin hyväksyt, että Palveluista voidaan lähettää sinulle tiedotteita tekstiviestillä osana Palvelujen tavallista toimintaa ja käyttöä. Voit kieltäytyä vastaanottamasta tekstiviestejä Fixiitistä milloin tahansa lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun. Viestissä tulee mainita, että et enää halua vastaanottaa kyseisiä viestejä, sekä ilmoittaa puhelinnumero, johon olet vastaanottanut viestejä.

Käyttäjien luoma sisältö.
Fixiit voi oman harkintansa mukaan sallia sinun lähettää, julkaista tai muuten tuoda Fixiitin saataville Palvelujen kautta teksti-, ääni- ja/tai kuvasisältöä ja tietoja, kuten kommentteja ja palautetta Palveluista, tukipyyntöjä ja kilpailu- ja kampanjaosallistumisia (”Käyttäjän sisältö”). Kaikki luovutettu Käyttäjän sisältö on sinun omaisuuttasi.

Täten vahvistat ja vakuutat, että: (i) olet Käyttäjän sisällön ainoa ja kokonaisvaltainen omistaja tai sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet, lisenssit, luvat ja valtuutukset antaa Fixiitille lisenssi Käyttäjän sisältöön yllä mainitussa laajuudessa ja (ii) mikään Käyttäjän sisällön lähettäminen, lataaminen, julkaisu tai muuten saataville tuominen tai se, että Fixiit käyttää Käyttäjän sisältöä tässä kerrotulla tavalla, ei riko tai väärinkäytä kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai omistusoikeuksia, julkaisuoikeuksia tai tietosuojaa tai aiheuta minkään muun soveltuvan lain tai vaatimuksen rikkomista.

Et voi toimittaa Käyttäjän sisältöä, joka on loukkaavaa, vihapuhetta, väkivaltaista, sopimatonta, pornografista, laitonta tai muuten vahingollista Fixiitin harkinnan mukaan, riippumatta siitä, onko sisältö lailla suojattua.

Verkon ja laitteiden käyttö.
Käyttäjä on vastuussa Palveluiden käyttöön tarvittavan verkkoyhteyden hankkimisesta. Mobiiliyhteyden data- ja viestipalveluista saatetaan veloittaa maksuja, jos Palveluja käytetään langattomasta laitteesta. Käyttäjä vastaa kaikista tällaisista maksuista. Käyttäjä on vastuussa Palvelujen ja Sovellusten käyttöön ja päivittämiseen vaadittaman laitteiston tai laitteiden hankinnasta ja päivittämisestä. Fixiit ei takaa että Palvelut tai mikään niiden osa toimii millään tietyllä laitteella tai laitteistolla. Palveluissa saattaa lisäksi esiintyä häiriöitä tai viiveitä, jotka liittyvät internetiin ja sähköiseen viestintään.

Maksut
Ymmärrät, että Palvelujen käyttö saattaa aiheuttaa sinulle kuluja Kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta saamistasi palveluista tai tuotteista. Kun olet vastaanottanut Palveluja käyttämällä hankkimasi palvelut tai tuotteet, Kolmannen osapuolen palveluntarjoaja toimii maksunkerääjänä Fixiitin puolesta ja veloittaa sinulta palveluihin tai tuotteisiin liittyvät kulut sekä toimittaa sinulle kuitin veloituksesta. Kulut sisältävät kaikki lain vaatimat verot. Maksamasi Kulut ovat lopullisia eikä niitä palauteta, ellei Fixiit päätä toisin.

Kuten sinun ja Fixiit välillä, Fixiit pidättää oikeuden luoda, poistaa ja/tai muuttaa Kuluja mistä tahansa palveluista tai tuotteista, joita olet vastaanottanut käyttämällä Palveluita, milloin tahansa Fixiitin oman harkinnan mukaan. Fixiit voi ajoittain tarjota joillekin käyttäjille kampanjatarjouksia ja alennuksia, joiden takia Palveluiden kautta hankituista samoista tai samanlaisista palveluista tai tuotteista voidaan veloittaa eri summia, ja hyväksyt, että tällaiset kampanjatarjoukset ja alennukset eivät vaikuta käyttämiisi Palveluihin ja niiden Kuluihin, ellei niitä tarjota sinulle. Voit pyytää palvelun tai tuotteen peruuttamista Kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta milloin tahansa ennen Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan saapumista, mutta sinulta saatetaan periä peruutusmaksu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE.
PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN JA SITEN, KUIN NE OVAT SAATAVILLA. Fixiit EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA VÄLITTEITÄ TAI TAKUITA, JOITA EI OLE ERIKSEEN NÄISSÄ EHDOISSA MAINITTU, KUTEN SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNTIIN, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA. LISÄKSI Fixiit EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA PALVELUIDEN TAI PALVELUIDEN KAUTTA TILATTUJEN PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN LUOTETTAVUUTTA, AJOITUSTA, LAATUA, SOVELTUVUUTTA TAI SAATAVUUTTA TAI ETTÄ PALVELUT TOIMISIVAT VIRHEITTÄ JA KESKEYTYKSETTÄ. Fixiit EI TAKAA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJIEN LAATUA, SOVELTUVUUTTA, TURVALLISUUTTA TAI KYKYÄ. HYVÄKSYT, ETTÄ PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ TAI NIIDEN KAUTTA TILATUISTA PALVELUISTA TAI TUOTTEISTA AIHEUTUVAT VAARAT OVAT SINUN VASTUULLASI LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN.

VASTUUNRAJOITUS.
Fixiit EI OLE VASTUUSSA EPÄSUORASTA, TAHATTOMASTA, ERITYISESTÄ, RANGAISTUKSESTA JOHTUVASTA TAI MUUSTA AIHEUTUVASTA VAHINGOSTA, KUTEN LIIKEVOITON MENETTÄMINEN, TIETOJEN MENETTÄMINEN, HENKILÖKOHTAINEN TAI OMAISUUDEN VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ TAI SEN YHTEYDESSÄ, VAIKKA Fixiitiä OLISI TIEDOTETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. Fixiit EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, KORVAUKSISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT: (i) PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ TAI NIIHIN TUKEUTUMISESTA TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUJA; TAI (ii) MISTÄÄN MAKSUTAPAHTUMASTA TAI YHTEYDESTÄ SINUN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAN VÄLILLÄ, VAIKKA Fixiitiä OLISI TIEDOTETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. Fixiit EI OLE VASTUUSSA VIIVÄSTYKSISTÄ TAI HÄIRIÖISTÄ, JOIHIN Fixiitillä EI OLE MAHDOLLISUUTTA KOHTUULLISESTI VAIKUTTAA.

TÄMÄN KOHDAN RAJOITUKSET JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE EIVÄT RAJOITA TAI MUUTA KULUTTAJAN OIKEUKSIA, JOTKA ON MÄÄRÄTTY VOIMASSA OLEVASSA LAISSA.

Oikeudelliset toimenpiteet.
Hyväksyt, että Fixiitiä ja sen johtajia, ohjaajia, työntekijöitä ja agentteja ei pidetä vastuussa mistään valituksista, vaatimuksista, menetyksistä, korvauksista ja kuluista (kuten asianajajan palkkiot), jotka johtuvat tai aiheutuvat siitä, että (i) käytät Palveluita tai Palveluiden kautta hankkimiasi palveluita tai tuotteita; (ii) rikot näitä Ehtoja; (iii) Fixiit käyttää Käyttäjän sisältöä; tai (iv) rikot joitakin kolmannen osapuolen tai Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan oikeuksia.

Yleistä.
Et saa luovuttaa tai siirtää näitä Ehtoja kokonaisuudessaan tai osittain ilman Fixiitin ennalta antamaa kirjallista lupaa. Annat Fixiitille luvan luovuttaa tai siirtää nämä Ehdot kokonaisuudessaan tai osittain esimerkiksi (i) alihankkijalle tai sisarliikkeelle; (ii) Fixiitin pääoman, liiketoimen tai omaisuuden ostajalle tai (iii) liiketoiminnan jatkajalle fuusiossa. Sinun ja Fixiitin tai minkään Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan välille ei synny liiketoiminta-, kumppanuus-, agentti- tai työsuhdetta sinun ja Fixiitin tekemän sopimuksen tai Palvelujen käytön perusteella.

Jos jokin näiden Ehtojen määräyksistä katsotaan laittomaksi, pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi joko kokonaan tai osittain minkään lain mukaisesti, kyseinen määräys tai sen osa katsotaan siinä laajuudessa kuulumattomaksi näihin Ehtoihin, mutta se ei vaikuta tämän sopimuksen muiden osien laillisuuteen, pätevyyteen ja toimeenpanokelpoisuuteen. Siinä tapauksessa osapuolet korvaavat laittoman, pätemättömän tai toimeenpanokelvottoman määräyksen (tai sen osan) määräyksellä (tai sen osalla), joka on laillinen, pätevä ja toimeenpanokelpoinen ja jolla on mahdollisimman pitkälti sama vaikutus kuin laittomalla, pätemättömällä tai toimeenpanokelvottomalla määräyksellä (tai sen osalla), ottaen huomioon näiden Ehtojen sisällön ja tarkoituksen. Nämä Ehdot muodostavat koko sopimuksen ja osapuolten yhteisymmärryksen, joka koskee niiden asiasisältöä ja korvaa tai ohittaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset sopimukset ja yritykset, jotka koskevat kyseistä asiasisältöä. Näissä Ehdoissa ilmaisut ”mukaan luettuna” tai ”sisältyy” tarkoittavat ”mukaan luettuna rajoituksetta”.